Thema Wonen

Wonen
Bouwen Huren Identiteit (Wonen) Landbouw (Wonen) Samenleven Senioren (Wonen) Veiligheid (Wonen)


NIEUWSBERICHT

Lokeraar discussieert mee over toekomst stationsbuurt

De buurt voor en achter het station moet er in de toekomst helemaal anders gaan uitzien. “Er is al een masterplan opgesteld dat de grote lijnen vastlegt, maar nog niets is definitief beslist. Het stadsbestuur vindt het belangrijk om de bewoners en handelaars van de stationsbuurt, de reizigers en alle geïnteresseerden bij het project te betrekken”, benadrukt schepen voor...

NIEUWSBERICHT

Stad Lokeren neemt extra maatregelen om sluipverkeer te weren na afronding werken Zelebaan

U heeft het ongetwijfeld al gemerkt: de werken aan de N47 (de Zelebaan) zijn zo goed als volledig afgerond. Meer nog, dankzij de inspanningen van de aannemer en de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) is dat ruim binnen de voorgeschreven termijn gebeurd. Toch zijn het moeilijke tijden geweest, en de stad dankt u van harte voor het geduld en de positieve houding die u daarbij aan de dag hebt...

DIENST/PRODUCT

Melding of vraag

DIENST/PRODUCT

Omgevingsvergunning

Wie een stedenbouwkundige, milieuvergunning of beide nodig heeft, vraagt voortaan één omgevingsvergunning aan. In de meeste gevallen kan men de aanvraag digitaal doen via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid. 

DIENST/PRODUCT

Aangifte van een adreswijziging

Wie verhuist, is verplicht zijn nieuw adres binnen de acht werkdagen aan te geven bij de gemeente van de nieuwe woonplaats.

DIENST/PRODUCT

Loket gemeentebelastingen

In dit loket kan je een overzicht vinden met links naar formulieren op het belastingenloket.

DIENST/PRODUCT

Sociale woning

DIENST/PRODUCT

Rooilijnplannen

DIENST/PRODUCT

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan dat vanuit de bestaande ruimtelijke, sociale en economische structuur de gewenste ruimtelijke structuur van de stad Lokeren vastlegt.

DIENST/PRODUCT

Aansluiting riolering

DIENST/PRODUCT

Sloop- en bouwpremie

DIENST/PRODUCT

Hemelwater en infiltratiepremie

Bij de stad kan je een premie aanvragen voor het installeren van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening. 

DIENST/PRODUCT

Leegstand

 

DIENST/PRODUCT

Referentieadres

DIENST/PRODUCT

Verlagen boordstenen

DIENST/PRODUCT

Overlast door minderjarigen

 

DIENST/PRODUCT

Conformiteitsattest

Het conformiteitsattest is één van de instrumenten van de Vlaamse overheid om de kwaliteit van huurwoningen te bewaken. 
Een conformiteitsattest bevestigt dat de woning voldoet aan de door het Vlaams Gewest gestelde normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit

 

DIENST/PRODUCT

Tussenkomst huurwaarborg

DIENST/PRODUCT

Verklaring van onbewoonbaarheid

Klik hier voor informatie over het conformiteitsattest

Iedereen heeft recht op een goede woning. Daarom legt de Vlaamse Wooncode kwaliteitsnormen op aan huurwoningen. Een woning die niet aan deze normen voldoet kan ongeschikt, overbewoond of onbewoonbaar verklaard worden. 

De kwaliteit van de woning wordt aan de hand van een technisch verslag met een strafpuntensysteem beoordeeld....

DIENST/PRODUCT

Woningdiefstalpreventie