Verklaring van onbewoonbaarheid

Wonen Bouwen

Beschrijving

Wat kan u ondertussen zelf al doen?  Verwittig de eigenaar!
Probeer steeds zelf vooraf de eigenaar op de hoogte te brengen van de situatie. De eigenaar moet ervoor zorgen dat de woning die hij verhuurt voldoet aan de kwaliteitsnormen. Als u klachten hebt over de woning, kunt u best een aangetekende brief sturen naar de eigenaar om hem te vragen de gebreken te herstellen. Zo laat u hem officieel weten dat u niet akkoord bent met de toestand van uw woning.

Verwaarlozing

Wanneer men vanop het openbaar domein kan vaststellen dat een woning of gebouw ernstige uitwendige gebreken vertoont, wordt aan de hand van een technisch verslag een vaststelling van verwaarlozing gedaan. Indien er ernstige gebreken vastgesteld zijn, kan een gebouw opgenomen worden in de lijst van verwaarloosde gebouwen.

Belasting

De stad Lokeren beschikt over een inventaris van verwaarloosde, ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde panden. Voor de panden die hierin zijn opgenomen wordt een belasting aangerekend. 

Voorwaarden

Wie kan vrijgesteld worden van de belasting?
In een aantal gevallen kan de eigenaar een vrijstelling vragen voor de belasting. Dit is bijvoorbeeld het geval als je het gebouw of de woning renoveert of als je het gebouw of de woning net hebt aangekocht en je dus een nieuwe eigenaar bent. Om vrijgesteld te worden van deze belasting moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn bepaald in het reglement.

Belasting van de Vlaamse overheid
Naast de inventaris van de stad is er ook een inventaris van de Vlaamse overheid. Hierin worden de verwaarloosde en ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen opgenomen. Aan deze inventaris is eveneens een heffing gekoppeld.

Dienst Huisvesting

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren


Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00
17:00-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

 

Maandag: van 9 - 12 en van 13.30 tot 17 uur
Dinsdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 19 uur
Woensdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Donderdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Vrijdag: van 9 - 12 uur