Fel Naturel

Molsbroek

Molsbroek, Waasmunsterbaan , 9160 Lokeren

Wie aan de natuur te Lokeren denkt, denkt vaak onmiddellijk aan het Molsbroek. Het is niet alleen een, naar Vlaamse normen, vrij groot natuurreservaat, het heeft bovendien het grote voordeel dat een 4,5 km lange verharde wandeldijk doorheen dit natuurgebied steeds vrij toegankelijk is. Tevens ligt Molsbroek vlakbij de stadskern en is het voor niet-Lokeraars vlot bereikbaar, zowel met de wagen als met het openbaar vervoer. Vanaf het station komt men immers na enkele minuten reeds in het stadspark en via de aansluitende verharde Durmedijk langsheen de Buylaers bereikt men het Molsbroek al wandelend na ongeveer 20 minuten.

De wandeling rond dit natuurreservaat kan je hier vinden.


Info: www.vzwdurme.be

Op kaart bekijken

De Buylaers

De Buylaers , 9160 Lokeren

De Buylaers is een unieke brok natuur binnen de bebouwde kern van Lokeren, op nauwelijks tien minuten wandelen van het eigenlijke stadscentrum! Dit natuurgebied van 20 ha is immers gelegen op de linkeroever van de Durme, tegenover het stedelijk zwembad en de Sportlaan. De meersen langs de Durme hebben hier grotendeels hun historisch uitzicht behouden met weinig beplantingen in de vlakte, fraaie vochtige hooilanden en daarnaast een aantal rietveldjes. Het spontaan verwilderend Verloren Bos met zijn stuifduinrelicten paalt eveneens aan dit natuurgebied.

Meer info op www.vzwdurme.be 

Op kaart bekijken

De Eenbes

De Eenbes , 9160 Lokeren

De Eenbes-reservaatpercelen zijn genoemd naar een op Vlaamse schaal behoorlijk zeldzame plant, die er in het vroege voorjaar abundant bloeit: de Eenbes (Paris quadrifolia). Ze situeren zich op de overgang van de Moervaartvallei en de kern van Zandig Vlaanderen, het zandgrondenlandschap tussen Gent en Lokeren.

Meer info op www.vzwdurme.be 

Op kaart bekijken

De Linie

De Linie , 9160 Lokeren

De Liniewegel te Eksaarde is voor veel Lokeraars het mooiste wandel- en fietspad door onze open ruimte.

Meer info op www.vzwdurme.be 

Op kaart bekijken

De Moervaartmeersen

De Lokerse Moervaartmeersen , 9160 Lokeren

De Moervaartmeersen en hun omgeving zijn als natuurgebied wellicht het minst bekend te Lokeren. Begrijpelijk, want het is eigenlijk een samenvoeging van acht verschillende gebieden, alle gescheiden door wegen of waterlopen en met een eigen landschappelijke verscheidenheid. Het is dus een natuurgebied met veel afwisseling. Langs de Moervaart en een noordelijk deel van de Durme ligt een vrij smalle, soms maar 200 m brede strook meersen.

Meer info op www.vzwdurme.be

Op kaart bekijken

Daknamse Meersen

Daknam-dorp , 9160 Lokeren

In de Daknamse Meersen wandel je tussen bloemrijke hooilanden, verspreide bosjes, knotwilgenrijen en talrijke sloten. Je vindt er zeldzame water- en moerasplanten, zoals moeraskruiskruid, waterdrieblad, wateraardbei, groot blaasjeskruid, waterviolier, holpijp en verschillende fonteinkruiden. In een schraal stukje hooiland groeit ook de zeldzame vleeskleurige orchis. Een oude spoorwegbedding is nu een een populair fiets- en wandelpad. Vanop die bedding heb je een goed zicht op de hooilanden, die bruisen van het leven.

Meer info op www.natuurpunt.be

Op kaart bekijken